Ünnepek, szentek

A házszentelés hagyományáról – Békesség e háznak!

FORRÁS: magyarkurir.hu Fehérváry Jákó bencés szerzetes, teológus írása a házszentelés hagyományáról. „Békesség e háznak! És minden lakójának!” – szól a köszöntés vízkereszt táján, amikor keresztény családoknál lakásszentelést tartanak. Mire való ez a szokás, miért jó házszentelőt tartani? A házszentelés az úgynevezett szentelmények körébe tartozik: olyan szent jelek és hozzájuk kötődő imák ezek, amelyek jelzik Isten

Edit This

DECEMBER 28. – Aprószentek napja

Aprószentek napján a Heródes király által lemészárolt kisbabákra emlékszünk. Heródes a Napkeleti bölcsektől megtudta, hogy azok a “zsidók újszülött királyát” keresik. Mivel a bölcsek nem tértek vissza hozzá, írástudói segítségével derítette ki, hogy a gyermek Betlehemben született meg. Hogy ne legyen másik király rajta kívül, Heródes Betlehemben és környékén az összes kétévesnél fiatalabb fiúgyermeket megölette.

Edit This

DECEMBER 27 – Szent János evangélista

Evangélista Szent János a tizenkét apostol egyike. Az evangélium úgy emlegeti, mint a tanítvány, akit Jézus szeretett. A tanítványok közt a legfiatalabb, és a tizenkettő közül az egyetlen olyan, aki nem vértanúhalált halt. A negyedik evangélium, három apostoli levél és a hagyomány szerint a jelenések könyvének szerzője. Szent János evangélista szimbóluma a sas, melynek szárnyalása,

Edit This

DECEMBER 13 – Szent Lúcia

  Szent Lúcia vagy Luca a keresztények által az 5. század óta tisztelt szűz és vértanú. A középkorban közkedvelt szent volt, legendája több művészt megihletett. Lúcia védőszentje a szembetegségben szenvedőknek és vakoknak (mivel a Lúcia név a lux = fény szóból származik), a bűnbánó utcanőknek, valamint a hegyes szerszámokkal dolgozóknak (földművesek, kézművesek, varrónők, párnakészítők, nyergesek). Ünnepnapja december 13. A legenda szerint Lúcia előkelő siracusai családból

Edit This

DECEMBER 8. – Szeplőtelen fogantatás

Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől – ezt ünnepeljük ma, december 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén. A keleti egyházban Anna foganása (Mária édesanyja Szent Anna) az ünnep neve, amelyet az első írásos emlékek szerint a 8. században még december 9-én ültek. A nyugati egyházban a 9. században tűnt fel az ünnep Nápolyban és

Edit This

DECEMBER 6. – Szent Miklós püspök

  Miklós, Myra város püspöke a 4. században élt. Tisztelete már a 6. században általánosan el volt terjedve. Az ő emberszerető jóságának emlékére ajándékozzuk meg ma gyermekeinket. Ereklyéit az olaszországi Bariban őrzik.(december 6.) Legenda: Egy családon segített, (apuka és 3 lány) akik nagyon szegények. Egy zacskó pénzt rak a család ablakába hogy az egyik lánynak

Edit This

NOVEMBER – KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

Az egyházi év vége – ádvent előtti utolsó vasárnap  Krisztus királyságának liturgikus ünneplése viszonylag új keletű, XI. Piusz pápa rendelte el 1925-ben. A gondolat maga azonban nagyon régi, az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza. Amikor az első keresztények a megdicsőült Jézust Uruknak szólítják és hittel vallják, hogy ő az Úr, a kifejezés mögött

Edit This

NOVEMBER 22. – Szent Cecília

A 3. században élt, keresztény szűz és mártír, a 14 segítő szent egyike, az egyházi zene védőszentje. Legendája: előkelő pogány családban nőtt fel keresztényként. Kora ifjúságában szüzességet fogadott. Szülei ennek ellenére egy Valerius nevű ifjúhoz kényszerítették. Cecília a nászéjszakán rábírta férjét, hogy ne érjen hozzá, mondván: „énnekem szent angyal szeretőm vagyon, ki nagy szorgalmatossággal őrizi

Edit This

NOVEMBER 19. – Árpád-házi Szent Erzsébet

Erzsébet II. András királyunk lánya volt. Tizennégy évesen feleségül adták Lajos thüringiai őrgrófhoz. A hercegnő már hat év múlva özvegy lett: férje 1227-ben felöltötte a keresztet, a Szentföldre indult, de útközben megbetegedett és meghalt. Erzsébet, akinek jótékonykodása miatt már korábban is meggyűlt a baja férje családjával, magára maradván Marburgba költözött, és belépett a Ferenc-rendbe. Javait

Edit This

NOVEMBER 11. – Tours-i Szent Márton

Szent Márton a 4. században élt. Pannoniában, Sabaria (Szombathely) városában született, de Itáliában, Paviában nevelkedett. Gyermekkorától fogva isteni kegyelem hatotta át, s amikor tizenkét éves lett, szülei akarata ellenére a templomba szökött és kérte, hogy vegyék fel a hittanulók közé. Ettől kezdve remeteségben élt volna, de katonáskodnia kellett. Ifjú korában tisztként szolgált a római hadseregben.

Edit This

NOVEMBER 2. – Halottak napja

Edit This

NOVEMBER 1. – Mindenszentek

  Az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Ezen a napon azokra a szentekre emlékezünk, akiknek a neve nem szerepel a naptárban. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette 844-ben. Nem tévesztendő össze a halottak napjával (nov. 2.). Az életszentségre mindannyian meg vagyunk hívva. Ferenc pápa így beszél erről: “Szükségünk van reverenda és fátyol nélkül

Edit This
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone