Vasárnapi gondolatok

Gondolatok az evangéliumhoz – Advent második vasárnapja, december 4.

  EVANGÉLIUM Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: “Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ô volt az, akiről Izajás próféta ezt mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult

Edit This

Gondolatok az evangéliumhoz – Advent első vasárnapja, november 27.

  EVANGÉLIUM Mt 24, 37-44 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a

Edit This

Gondolatok az evangéliumhoz – november 13.

EVANGÉLIUM Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt:»Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.« Erre megkérdezték őt:

Edit This

Gondolatok az evangéliumhoz – november 6. vasárnap

EVANGÉLIUM: Elé járultak néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére s asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt hét testvér.

Edit This

Gondolatok az evangéliumhoz – október 30

EVANGÉLIUM (Lk 19, 1-10)

Edit This

Gondolatok az evangéliumhoz – október 23.

EVANGÉLIUM Néhány elbizakodottnak pedig, akik azt gondolták, hogy ők igazak, és másokat megvetettek, ezt a példabeszédet mondta: »Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: ‘Istenem! Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igaztalan és házasságtörő, mint ez

Edit This

Gondolatok az evangéliumhoz – október 9. vasárnap

Évközi 28. vasárnap 2016. Október 9. A tíz leprás Történt pedig, hogy miközben Jeruzsálem felé tartott, átment Szamarián és Galileán. Amikor beért az egyik faluba, szembejött vele tíz leprás férfi. Megálltak a távolban, és hangosan kiáltoztak: »Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!« Amikor meglátta őket, azt mondta: »Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!« Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. Az egyikük,

Edit This

Gondolatok az evangéliumhoz – Október 2. vasárnap

Évközi 27. vasárnap 2016. Október 2. EVANGÉLIUM Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: »Növeld bennünk a hitet!« Az Úr ezt felelte: »Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: ‘Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!’, engedelmeskedni fog nektek. Ki mondja közületek szolgájának, mikor az szántás

Edit This
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone