Imádságok

Mária imák

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a

Edit This

Napi imák (reggeli, esti stb)

Imádságok a nap megszentelésére   Reggeli imák Szívem első gondolatja Hozzád száll föl, Istenem! Te őriztél meg az éjjel, Maradj ma is énvelem!

Edit This

Egyéb imádságaink

Assisi Szent Ferenc imája (vasárnapi diákmiséken szentáldozás után mondjuk) Uram, tégy engem a te békéd eszközévé! Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek, Ahol sértés, oda megbocsátást, Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot,

Edit This

Mária imák (Szentolvasó)

A rózsafüzér imádkozásához segítség innen letölthető: rozsafuzer (PDF fájl) A szentolvasó: A rózsafüzért keresztvetéssel kezdjük, majd elmondjuk az Apostoli hitvallást. Az első szemekre elmondjuk a bevezető imákat: Mi Atyánk…, három Üdvözlégy Mária a megfelelő titkokkal és Dicsőség. Ezt követően kezdjük az első tizedet a Miatyánkkal és a tíz Üdvözléggyel. A tizedek végén a Dicsőséget imádkozzuk. Sok

Edit This

Fő imádságaink

Katolikus keresztény köszöntés Dicsértessék a Jézus Krisztus! – Mindörökké! Ámen. A keresztvetés †Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Az Úr imádsága (Miatyánk) Mi atyának, aki a mennyekben vagy! Szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket

Edit This
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone