Gyónás, Lelki tükrök

Napi lelkiismeretvizsgálathoz segítség (nyomtatható)

A napi lelkiismeretvizsgálat megkönnyítését szolgálja az alábbi kis táblázat, amelyet kinyomtathatunk és az esti lelkiismeretvizsgálatkor segítségül vehetünk. A táblázatban vannak helyek, ahol kiegészíthetjük saját szempontokkal is a listát. Nagy segítséget nyújt különösen bűnbánati időszakban, de akkor is, ha egy kicsit jobban oda szeretnénk figyelni magunkra. Abban is segít, hogy a későbbiekben már papír nélkül is

Edit This

Hogyan gyónjunk?

A GYÓNÁSRÓL… Gyakori kérdés, hogy mit gyónjak? Gyónni csak alapos lelkiismeret-vizsgálat után tanácsos, hiszen csak az hozza felszínre, illetve segít észrevenni bűneineket, mulasztásainkat, rossz szokásainkat.

Edit This

Lelkitükör a Tízparancs alapján

•    A „főparancs” első része: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és minden erődből. Hogyan állok ezen a téren?

Edit This

Lelkitükör nyugdíjasok számára

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! – Isten van első helyen életemben? – Elhiszem-e, hogy Isten még most is új kalandra, feladatra hívhat?

Edit This

Lelkitükör fiatalok számára

Lelkitükör fiataloknak 1. Mikor gyóntam utoljára? Milyen gyakran szoktam áldozni? I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem. A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Járok hittanra? Utána nézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról?

Edit This

Lelkitükör anyák/feleségek számára

Feleség és anya lelkiismeretvizsgálata 1. Van érvényes egyházi házasságom? Igazi “élet-társa” lettem-e férjemnek? Állandóan gondom-e a hűséges együttlét és együttműködés, a teljes odaadás?

Edit This

Lelkitükör apák/férjek számára

Férj (és apa) lelkiismeretvizsgálata

Edit This

Lelkitükör társ nélküliek/elváltak számára

Társ nélküliek (elváltak) lelkitükre   1. Isten szeret téged! Te is szereted Őt? Ő a társad! Beszélgetsz vele naponta? Mennyit, hogyan szoktál imádkozni? Keresed az Ő akaratát? Szoktad kérdezgetni, egyeztetni vele lépéseid, döntéseid? Meg is hallgatod? Olvasod a Szentírást? Milyen rendszerességgel? Rá tudod bízni magad? “Áldott az az ember, aki az Úrban bízik”! (Jer 17,7)

Edit This

Lelkitükör rendszeres gyónók számára

1. Isten terve rólam Istennek szép terve van rólam. Az a terve, hogy Jézus kibontakozhassék bennem. Nekem e célért csak egyet kell tennem: mindenben teljesítenem az Ő akaratát. – Él-e bennem a vágy, hogy Isten terve teljesüljön bennem? – Hogy megtaláljam azt a hivatást, amire Isten szánt? – Imádkozom-e ezért? – Ne aggódjatok – mondja

Edit This

Lelkitükör gyerekeknek

Mikor gyóntam utoljára? Ha régen történt: miért maradt el ilyen sokáig? Kérd a Szentlélek segítségét és gondold végig az alábbiak alapján: 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj! − Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom mai napon Istent és embertársaimat szolgálni?) − Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-vizsgálatot?) − Figyelmesen imádkozom? 2. Isten

Edit This
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone