Hirdetések – 2021. augusztus 01.

 • Irodai ügyintézés továbbra is csak előzetes, telefonon történő egyeztetést követően végezhető.
 • Augusztus hónapban a vasárnap reggeli szentmisék fél 8 órakor kezdődnek!
 • A Szentjános-kúti Kápolnánál az utolsó fél 11 órai  szentmise augusztus 29-én lesz!
 • Az Eucharisztikus Világkongresszus ideje alatt (szeptember 5 – 12.) a főegyházmegye templomaiban a vasárnapi szentmisék elmaradnak. Ezért templomunkban szeptember hónapban az első, vasárnapi szentmise, szeptember 19-én lesz, melynek kezdési időpontja már reggel 8.00 óra! 
 • A hét jeles napjai:
  – csütörtök: Havas Boldogasszony
  – péntek: Urunk Jézus Krisztus színeváltozása
 • A templomtakarításban a 3. csoport következik.

Hirdetések – 2021. július 25.

 • Irodai ügyintézés továbbra is csak előzetes, telefonon történő egyeztetést követően végezhető. 
 • A mai napot Ferenc pápa az Idősek Világnapjává nyilvánította.
  Szeretettel köszöntjük a Nagyszülőket.
 • A hét jeles napjai:
  – hétfő: Szent Anna, a Boldogságos Szent Szűzanya édesanyjának emléknapja
  – szombat: Loyolai Szent Ignác hitvalló, a jezsuita rend megalapítója
 •  A templomtakarításban a 2. csoport következik.

Hirdetések – 2021. július 18.

 • Irodai ügyintézés továbbra is csak előzetes, telefonon történő(!) egyeztetést követően végezhető. 
 • A hét jeles napjai:
  – csütörtök: Szent Mária Magdolna  – ünnepnap;
  – péntek: Szent Brigitta, Európa társ-védőszentjének ünnepnapja. 
 • A templomtakarításban az 1. csoport következik.

Hirdetések – 2021. július 11.

1.) Irodai ügyintézés továbbra is csak előze-tes, telefonon történő(!) egyeztetést köve-tően végezhető. 
2.) Kedden (július 13.) este 6.00 órakor ige-liturgia lesz a templomunkban. 
3.) Pénteken, július 16-án este 6.00 órakor a Kármel-hegyi Boldogasszony tiszteletére ünnepi szentmise lesz templomunkban.4.) A templomtakarításban a 4. csoport következik.

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE,ÚRNAPJA

2021. június 6.

Június 13-tól a fél 11-es szentmise a Szent János-kúti képolnánál lesz

1.) Az aktuális járványügyi előírásokat a szentmiséken még továbbra is be kell tartani!
2.) Irodai ügyintézést csak előzetes, telefonon történő  egyeztetést követően végezhetünk.
3.) Június 11-én, pénteken van JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE ünnepe. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor lesz templomunkban.
4.) Szombaton, június 12-én tartjuk A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ünnepét. Pilisszentléleken 18.00 órakor kezdődik a szentmise.

5.) A templomtakarításban a 3. csoport következik.

Húsvét 3. vasárnapja – 2021. április 18.

 • A mai naptól templomunkban ismét nyilvános részvétellel tartjuk a szentmiséket, azonban továbbra is be kell tartani a járványügyi előírásokat (kötelező a maszkviselés, a kézfertőtlenítés, a távolságtartás stb.)
 • .A nyári időszámítás alatt a hétköznapi szentmisék (kedd, péntek) este 6 órakor kezdődnek
 • Tekintettel a járványügyi helyzetre az irodai fogadóórák elmaradnak. Ügyintézés csak előzetes, telefonon történő (!) egyeztetés után lehet.
 • Szombaton lesz templomunk védőszentjének, Szent György vértanúnak ünnepe. A búcsúi szentmiséket jövő vasárnap tartjuk (7.30 és 10.30 órakor). A fél 11 órai szentmise után ökumenikus búzaszentelés lesz templomunkban.
 • A templomtakarításban a 4. csoport következik.

Szentmisék

Örömmel tudatjuk a plébánia közösségével, hogy Dr. Erdő Péter bíboros úr április 9-én kiadott rendelkezésének megfelelően április 17-től ismét a nép részvételével végezhetjük a szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával.
Ennek megfelelően a Szent György plébániatemplomban április 18-án vasárnap 1/2 8-kor és 1/2 11 kor tartunk szentmisét. Szombaton du. Pilisszentléleket lesz szentmise. Hétköznapokon a nyári időszámítás szerint az esti szentmisék 18.00 órakor kezdődnek.

Élőképes keresztút

Az elmúlt években bemutatott élőképes keresztutat tekinthetik meg ezen az oldalon. A következő keresztút felvétele 2018-ban készült. A helyszín az Esztergom-Szentgyörgymezői Szent György templom, előadják az ifi hittanosok és a Vizivárosi Ifjúsági Énnekkar. Narrátor: Horányi László

2021. február 14. – Évközi 6. vasárnap

 • Február 17-én, HAMVAZÓSZERDÁN délután 17 órakor a Bazilikában Bíboros Úr misézik, mindenkit vár szeretettel; Templomunkban aznap nincs szentmise.
 • A jövő vasárnapi szentmisék után lehetőség van hamvazkodásra, a járványra való tekintettel sajátos formában: a fej meghintésével történik meg.
 • HAMVAZÓSZERDÁN és NAGYPÉNTEKEN SZIGORÚ BÖJTI NAP van: 3x szabad étkezni és 1x jóllakni (aki a 18. életévét betöltötte – 60 éves korig). Hústilalom vonatkozik mindazokra is, akik a 14. életévüket betöltötték. Nagyböjtben minden pénteken a húseledeltől való megtartóztatás kötelező 14. éves kortól 60 éves korig. A betegek és a menzán étkezők fel vannak mentve!
 • Nagyböjtben a pénteki szentmisék előtt keresztúti ájtatosságot tartunk templomunkban.
 • A templomtakarításban a 3. csoport következik.

2021. 01. 24. – Hirdetések

Bevezetés az Evangéliumhoz

Az elmúlt vasárnap János evangéliumából hallottuk az első találkozást Jézus és a tanítványok között. Ma a Márk evangéliuma szerinti evangéliumot olvasva tanúi lehetünk annak, hogy a megszólított tanítványok az első hívó szóra követik Jézust.
A mai evangéliumi szakaszban, az Úr Jézus megkeresztelkedése utáni első, nyilvánosság előtti mondatát, mintegy kiáltványát halljuk majd, amelyet egykor Galilea lakosságához intézett, s amely így szólt: „Betelt az idő. Közel van az Isten országa. Térjetek meg! És higgyetek az evangéliumban!” Ma felénk hangzanak e szavak. S milyen visszhangra találnak bennünk? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.
Félix atya

Evangélium

Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!” Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: „Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket.” Azok rögtön otthagyták a hálóikat és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Mk 1,14-20

Hirdetések

 • A fenyőfák lebontásához, melyet csütörtökön, január 28-án este fél 6 órakor végzünk, segítséget kérünk és várunk. 
 • A hét jeles napjai:
   ​hétfő: Szent Pál apostol megtérése – Pál fordulása –​ünnepnap
   ​csütörtök: Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító​ emléknap
 • A templomtakarításban a 4. csoport következik.

A weboldal használata előtt el kell fogadnod, hogy cooie-kat használunk. további információk

Oldalunkon a "mind engedélyezve" cookie beállítást használjuk annak érdekében, hogy a legjobb böngészési élményt nyújthassuk. Ha a cookie beállítások megváltoztatása nélkül folytatja a weboldal használatát, vagy az "Elfogadadom" gombra kattint, akkor hozzájárul a cookiek használatához.

Bezárás