2020. szeptember 13. – Évközi 24. vasárnap

Örömhír – szó

Örök témája az emberi “színjátéknak” a JÓSÁG és a GONOSZSÁG viadala. Mintha az emberben egy SZENT és egy GONOSZTEVŐ lakna. Ezért csak TŐLÜNK függ, vajon a BENNÜNK “lakó” kettősség közül, melyik lesz a GYŐZTES?! 

A mai evangélium épp ezt az IGAZSÁGOT pendíti meg szívünkben. A mobil eszközöktől joggal várjuk, hogy EGYBŐL összekapcsolják a hívót és a hívott felet. Azonban az emberi természet MŰKÖDÉSE sokkal bonyolultabb. Mi, nem egy KATTINTÁSRA működünk. 

A perikópa üzenete egy mondatba sűrítve így hangozhat: MEGBOCSÁTÁS, azaz ELENGEDÉS. Amíg nem TUDUNK vagy nem AKARUNK megbocsátani, addig, bizony magunkkal CIPELJÜK a PROBLÉMÁT, s így nem is TUDUNK sajnos TÚLLÉPNI rajta. Ezzel csak még egy FÖLÖSLEGES “teherrel” NEHEZÍTJÜK életünket.

 Sajnos ezekből a terhekből ÖRÖMTELEN, ELÉGEDETLEN élet FAKAD.

Az ADÓSSÁGTÓL megszabadult SZOLGA vidáman lép ki URA házából. Hamar KITŰNIK azonban, hogy szívében nem tudott VILÁGOSSÁGOT gyújtani az IRGALMASSÁG, hisz KÖVETELŐZŐ lesz és erőszakoskodik társával szemben. Lám, egy Ember, aki az IRGALOMNAK köszönheti a SZABADSÁGÁT, az börtönbe ZÁRATJA társát. A mai evangéliumban szereplő Úr  sok HIBÁT elnéz a szolgának, de a kicsinyességét nem tűri el.

A legszebb emberi TETTEK közé tartozik az IRGALOM GYAKORLÁSA, s ez az ember “igazi” DICSŐSÉGE.

Mutassuk meg embertársainknak minél gyakrabban, hogy méltók vagyunk erre a dicsőségre.

Hirdetések

 • A mai perselyadományokat a Szentföldön élő keresztények megsegítésére ajánljuk fel.
 • Következő vasárnap, szeptember 20-án már a templomban kezdődik a szentmise 10.30 órakor. Ezen a szentmisén 13 gyermek járul első szentáldozáshoz. Kérjük a kedves híveket, hogy a szentmisén lehetőleg csak az elsőáldozók szülei, nagyszülei, keresztszülei, testvérei és rokonai vegyenek részt a jelenlegi járványügyi helyzet miatt.
 • A hét jeles napjai:
  hétfő: a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
  kedd: A Fájdalmas Szűzanya
  emléknapja
 • Szeptember 15-én, kedden 17.00 órakor hagyományteremtő szabadtéri búcsúi szentmise lesz a Szent Tamás-hegyi Fájdalmas Szűzanya Kápolna előtt.
  Templomunkban ezen a napon nem tartunk szentmisét.
 • Templomtakarításban a 3. csoport következik.

2020. szeptember 6. – Évközi 23. vasárnap

Örömhír – szó

A mai perikópa üzenete egy szóban összefoglalva: Jézus a “bűnösök” BARÁTJA. Mindenki tudja és tapasztalja is, hogy a BŰN sokszor vonzó számunkra, ezért szükségünk van LELEPLEZÉSÉRE és arra, hogy felhívjuk embertársaink FIGYELMÉT, milyen negatív hatásai vannak ránk nézve.
A mai evangélium üzenete figyelmeztet minket arra is, hogy kerüljük el MÁSOK MEGSZÉGYENÍTÉSÉT.
Sőt senki “jó” HÍRNEVÉT sem szabad MEGSÉRTENÜNK. A keresztény ERKÖLCSTAN olykor számunkra is KALODÁNAK tűnik. Azonban Istennek nem az a SZÁNDÉKA, hogy “tilalmakat” ÁLLÍTSON fel számunkra. Lám, Jézus ellen is “közismert” VÁD, hogy Ő a “bűnösök” BARÁTJA.
Isten “jóságos” Atya, de nem “elnéző” NAGYAPA! Ő látja a VESZÉLYT, ismeri a GONOSZ “taktikáját”.
CSENGJEN a fülünkben a mai jézusi FIGYELMEZTETÉS, amely szerint nem “hétszer”, hanem HETVENSZER HÉTSZER, azaz MINDIG meg KELL BOCSÁTANUNK.
Nem szabad BEZÁRNUNK az Atyai “ház” KAPUJÁT, mert az HÍVOGATÓAN nyitva áll még azok számára is, akik a BŰN útjára TÉVEDTEK.
A “testvéri” SZERETET ARRA “kötelez”, hogy BOCSÁSSUNK MEG, amíg NEM késő!
Gondolkodjunk el azon, hogy miként szeressük AZOKAT, akiket Isten RÁNK BÍZOTT.

Hirdetések

 • Következő vasárnap, szeptember 13-án, tartjuk a Szentjános-kúti Kápolnánál az idei nyár utolsó és egyben Veni Sancte szentmiséjét (szeptember 20-án már a templomban kezdődik a szentmise 10.30 órakor!).
 • A szeptember 13-i perselyadományokat a Szentföldön élő keresztények megsegítésére ajánljuk fel.
 • A hét jeles napjai:
  hétfő: a kassai vértanúk ünnepe
  kedd: Szűz Mária születésének
  (KISBOLDOGASSZONY) ünnepe
  szombat: Szűz Mária szent nevének
  emléknapja
 • Templomtakarításban a 2. csoport következik.

2020. augusztus 30. – Évközi 22. vasárnap

Örömhír – szó

A mai vasárnap üzenete egy szóban összefoglalva: JÉZUS BOLDOGSÁGA.
Már születésünk első percétől fogva GÖRCSÖSEN ragaszkodunk az ÉLETHEZ. ÖSZTÖNÖS majd TUDATOS szálak kötnek hozzá.
Hamar MEGNYÍLIK SZÍVÜNK a BOLDOGSÁG utáni vágyra.
Földünket KERESZTÜL-KASUL hálózzák be a BOLDOGSÁGKERESŐK ÚTJAI. Jó példa erre a hétvégi nemzetközi kerékpárverseny, a Tour de Hongrie, de ha tüzetesen körülnézünk, bizony KEVÉS igazán BOLDOG EMBERT találunk.
Talán ezért is, a KERESZTÉNY ember beáll ebbe a “boldogságkereső” KÖRMENETBE. Ám a jézusi boldogság útja a TÖVISEK között vezető KERESZT útja, amely a GOLGOTÁN át visz a BOLDOGSÁGRA. Ezért is vállalkoznak rá KEVESEN!
Sokan úgy GONDOLJÁK, hogy a “keresztre szegezett ” EMBER NEM lehet a “boldogságkeresők” VEZÉRE.
A FÁJDALOM mindig FIGYELMEZTET arra, hogy valami nincs RENDBEN “testi-lelki” ÉLETÜNKBEN.
Amikor KÖNNYEZEL, akkor ELHOMÁLYOSODIK a szemed látása, de a könny sok PISZKOT is KIMOS belőle.
Gyakran a SZENVEDÉS UTCÁJA az, amelyen keresztül VISSZATALÁLUNK Istenhez. A KERESZTET azonban nem EGYEDÜL visszük, Jézus segít VINNI, és csak AZT várja el TŐLÜNK, hogy hozzá igazítsuk LÉPTEINKET. Mindezt tegyük oly módon, hogy figyeljünk oda embertársainkra.
Don Bosco az “ifjúság lelkipásztora” mindezt bölcsen, de mégis VICCESEN így fogalmazta meg: “legjobb amit tehetünk, jót cselekedni, vidámnak lenni és hagyni csiripelni a verebeket”.

László atya

Hirdetések

1. Ma, délután 5 órakor lesz a felújított un. Kusztusi-kereszt megáldása.
2. Szeptember 4-én elsőpéntek, a Rózsafüzér Társulat tagjai az esti szentmise előtt, fél 6 órától imádkozzák a rózsafüzért.
3. Szeptember 5-én, szombaton 11 órakor kezdődik a felújított Esztergom-Pilisszentléleki Szentlélek Templom ünnepélyes átadása és megáldása.
4. Templomtakarításban az 1. csoport következik. 

2020. augusztus 23. – Évközi 21. vasárnap

Oromhír-szó

A mai vasárnapi evangélium egy mondatba sűrítve a BOLDOGÍTÓ HIT üzenetét hordozza.
Amikor Jézus feltette ezt a kérdést:” KINEK tartanak az EMBEREK?”, akkor csak egyre volt KÍVÁNCSI, egyet tartott FONTOSNAK, hogy APOSTOLAI miként VÉLEKEDNEK RÓLA.
Azokra, akiket BARÁTAINAK nevezett, rá akarta BÍZNI “művének” FOLYTATÁSÁT.
Érdekes megfigyelnünk Péter reakcióját, hiszen amikor MINDENKI helyett kimondta a VÁLASZT, akkor Ő is “meglepődött” ÖNMAGÁN, mert ezt az ATYA “sugallatára” tette. Hogy ez mennyire így volt, Jézus felelete BIZONYÍTJA: “az én mennyei Atyám nyilatkoztatta ki ezt neked”.
Tudjuk, hogy Péter az, aki sok esetben a saját ESZÉRE hagyatkozik, amikor véleményt nyilvánít, s nem pedig ISTEN állandó SÚGÁSÁRA figyelve SZÓLAL meg.
A mi VÁLASZAINK és VÁLASTÁSAINK is magukon VISELIK a “test és a vér” ÍZÉT, melynek “ízesítő főszakácsa” nem egy esetben a SÁTÁN is lehet.
Hála Istennek, Péter nem futott bele az OKOSKODÁS utcájába! Az Atya KEGYELMI ajándékaként, Jézus szavai megnyugtatták, sőt VALLOMÁSA miatt, figyeld csak meg, Jézus BOLDOGNAK nevezte Őt.
Vajon, nem akkor érezzük-e “boldognak” MAGUNKAT, ha TALÁLTUNK az életünkben egy MÁSIK embert, legyen az akár a BARÁTSÁGBAN, vagy akár a SZERELEMBEN, akire RÁBÍZHATJUK életünk “minden” TITKÁT?
Életünk zarándokútján sok-sok CSALÓDÁS ellenére, KERESSÜK azt az IGAZIT, aki TALÁN beteljesíti az ÁLMAINKAT.
Látod, Pétert is az tette BÁTORRÁ, hogy Jézus “felkínálta” BIZALMÁT és BARÁTSÁGÁT.

2020. augusztus 16. – Évközi 20. vasárnap

Örömhír szó

A mai evangélium fő érdekessége az, hogy a HITET a pogányok felé sugározza, így továbbra is VILÁGÍTÓTORONY marad, ahogy a mai perikópa fogalmaz: azoktól a MORZSÁKTÓL, amiket a POGÁNYOK CSENNEK el “asztalunkról”.
Ők is ÉHEZNEK ISTEN KENYERÉRE, hiszen megjön rá az ÉTVÁGYUK.
Lám, Jézus asztalánál mindenkinek jut “kenyér”, mert Ő EUCHARISZTIKUS KÖZÖSSÉGET akar ALKOTNI. Ez lenne az EGYHÁZUNK HIVATÁSA. Jól szemlélteti mindezt a kánaáni asszony példája, aki elnyeri HITE JUTALMÁT.
Jézus kemény beszéde arra akar figyelmeztetni minket, hogy a “régi dicsőség” NEM elegendő a JÖVŐ építéséhez, meg kell érte KÜZDENI.
Önmagában a SZERTARTÁSOK NEM változtatják meg az embereket, de a JÓSÁG hatással van a szívünkre, lelkünkre így talán ez az EGYETLEN dolog, ami valóban MEGVÁLTOZTATHAT minket!

Hirdetések

Csütörtökön, augusztus 20-án a szentmise reggel 8.00 órakor lesz templomunkban.
A szentmise után 9.00 órakor kezdődik az Olvasókörben az ünnepi programsorozat, melynek része az új kenyér ökumenikus megáldása.
Augusztus 22-én Rózsafüzér Zarándoklat lesz a Szent Albert Központban; találkozó a Főbejáratnál 9.30 órakor.
Templomtakarításban 2. csoport következik.

Örömhír-szó Évközi 19. vasárnap

A mai evangélium fő üzeneteként Jézus a vízen járásával Egyházunk SORSÁT mutatja be. Érdekes, hogy Jézus követői, azaz már apostolai, akik mind ott ülnek a BÁRKÁBAN, azelőtt KITŰNŐ HALÁSZOK voltak. Sokszor történt velük, hogy VIHARBA kerültek, de most mégis FÉLNEK, “kishitűnek” bizonyulnak.
Ne feledd, hogy ilyenkor SÍR a tenger.
Péter a “bátor” szókimondó, talán meg is jegyezte: milyen kár, hogy Jézus most nincs itt VELÜNK. EMLÉKEZTEK még a múltkor, egyetlen intésével, hogy LECSILLAPÍTOTTA a háborgó tengert?
Erre hirtelen MEGRENDÜLTEK és nem HITTEK a SZEMÜKNEK.
Látod, ÉLETÜNK olyan mint ahogy a mai evangéliumban halljuk. Egy bárkával induló TENGERI UTAZÁS, mely hajóút, bizony legyen akár az csendesen hullámzó békés víztömegen, vagy netán tomboló viharban, GONDOLJ bele, akár ÖNMAGUNK elvesztésének KOCKÁZATÁVAL járhat.
De számodra ott VAN az a végtelen ÖRÖM lehetősége, hogy a TÁVOLBÓL közelítő JÉZUSOD felfedi KILÉTÉT, azért, hogy a nehéz hullámokon ÁTSEGÍTSEN.
Nos, ha az Egyháznak volt és van TEKINTÉLYE, az Szent Péternek KÖSZÖNHETŐ! Milyen igaz, hogy a BÁTOR emberek mindig KISEBBSÉGBEN vannak. Nem is lehet azt INTÉZMÉNYESÍTENI, mert ez a bátorság a Szentlélek KÜLÖNLEGES ajándéka.

Hirdetések

 • A hét jeles napjai:
  hétfő: Szent Lőrinc vértanú
  kedd: Szent Klára
  péntek: Szent Maximillián Kolbe vértanú
  szombat: Szűz Mária mennybevétele (NAGYBOLDOGASSZONY)
 • Augusztus 15. Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep; a Bazilikában 10. 30 órakor kezdődik a szentmise! Templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise.
 • Templomtakarításban az 1. csoport következik.

Örömhír szó – Évközi 18. vasárnap


A Törvényhozó Jézus PROGRAMJA, így fogalmazható meg egy mondatban a mai evangélium.
A PUSZTÁBAN történő csodás ELSŐ KENYÉRSZAPORÍTÁS elbeszélését Máté evangélista Jézus csodás VIZENJÁRÁSÁNAK története után IKTATTA be evangéliumába. Ezzel arra akart utalni, hogy MÓZES is MANNÁVAL táplálta NÉPÉT a pusztában, amikor ÁTVEZETTE őket a Vörös-tengeren.
Vajon mi a célja ezzel Máté evangélistának? Jézust az ÚJSZÖVETSÉG legnagyobb ALAKJÁT az ÚJ TÖRVÉNYHOZÓKÉNT mutatja be, mint ahogy Mózes az ÓSZÖVETSÉG törvényhozója volt.
Nos, a TÖRVÉNY SZÖVEGE már a GYAKORLATI INTÉZKEDÉS visszhangja kell, hogy legyen ÉLETÜNKBEN.
Jézus észrevette az emberek ÉHSÉGÉT, de azt szerette volna, hogy ha EZT tanítványai TESZIK SZÓVÁ.
Ma ugyanígy ENGEDI és KÉRI, hogy EGYHÁZA vegye ÉSZRE az emberek testi-lelki ÍNSÉGEIT és kérje a KÖZBENJÁRÁST!
Vajon a ma Egyházának, azaz NEKÜNK, mennyire van SZEMÜNK?
Isten nemcsak összegyűjteti VELÜNK amink VAN, hanem azt is KÉRI TŐLÜNK, hogy merjük azokat FELAJÁNLANI., azaz “bedobni” a KÖZÖSBE, merjük KÖZKINCCSÉ tenni.
A ROSSZRA való HAJLAMUNK olykor mégis ELLENE dolgozik ÖNZETLENSÉGÜNKNEK. Ezért is FIGYELMEZTET minket a mai evangélium, hogy a KICSIT, a KEVÉST BECSÜLJÜK MEG. Ez úgy “megfertőz” bennünket, hogy az IRGALOM a SEGÍTŐ-SZERETET hatalmas folyójává DUZZADHAT. Nagyobb folyammá, mint a Duna vize árvízkor Esztergomnál.
Jézus a TÖMEGET KÖZÖSSÉGGÉ alakította. Engeded-e, hogy HASONLÓ “csodát” tegyen VELED?

Örömhír-szó 2020. 07. 26.

Izgalmas választás a mai evangélium példabeszéde, amely a KINCSRŐL, a GYÖNGYKERESŐRŐL és a HÁLÓRÓL szól. Ezek a PÉLDÁZATOK segítséget nyújtanak a VALÓSÁG megismeréséhez. TÁMASZT ADNAK hozzá.
Tudd, ahogy Jézus is tudta, hogy MINDEN HASONLAT “SÁNTÍT”. Nem a valóság EGÉSZÉT TÜKRÖZI, csupán TAPASZTALÁST ad hozzá, hogy TUDOMÁST szerezhessünk a TERMÉSZETFÖLÖTTI valóság mibenlétéről.
Ezért az igazi KINCSET nemcsak fel kell tudni ISMERNI, hanem TUDNI kell érte ODAADNI, ha kell MINDENT.
Sokunk ÉLETE talán itt FUT ZÁTONYRA. Ha az EMBER egyedül van, nincs PÁRTFOGÓJA, SZÓSZÓLÓJA, akkor kicsinek, gyengének érzi MAGÁT! Kicsinységünk őszinte FELISMERÉSE nagy KEGYELEM! Mert csak így láthatjuk meg HIÁNYOSSÁGAINKAT, rejtett hibáinkat.
Jézus nyíltan megmondja a perikópában megfogalmazott üzenetében, hogy nem lehet a VILÁGOT is megtartani és a KINCSET is megszerezni. Az EGYHÁZ FELADATA nem az, hogy az embereket ELŐRE kiválogassa! Az embereknek SAJÁT maguknak KELL ÚTJUKAT megválasztaniuk, mert a HALÁSZHÁLÓ MINDENT befog, amit csak TALÁL. A VÁLOGATÁS az Isten DOLGA! Az az Ember, aki szabadon választ ELFOGADJA, hogy elveszti AZT, amit NEM választott.
Az EGYHÁZ az EVANGÉLIUMOT választotta, s ELFOGADJA annak KOCKÁZATÁT, hogy egyeseket bizony EL fog VESZÍTENI!
Add Uram, hogy mindig a jó mellett DÖNTSEK és ha NEM sikerül, akkor ISMERJEM be GYENGESÉGEMET, hogy BELŐLED ERŐT merítve keljek fel és VIDÁMAN, Don Bosco LELKÜLETÉVEL haladjak tovább UTAMON.

Örömhír-szó 2020.07.19

A mai példabeszéd a BÚZA és a KONKOLY, választ adhat arra a felvetett kérdésre, hogy miért őrölnek lassan ISTEN malmai. Megmutatja, hogyan vezethet el bennünket egy olyan EGYHÁZ Isten Országába, amely maga is csak alig közelíti meg az evangéliumi eszményeket.
Bár nem vagy pék vagy szakács, de azt ugye tudod, hogy a kovászt sem fojtja el a tészta, hanem hagyja megkeleszteni a lisztet, s ízes kenyérré érlelni?!
A perikópa fő mondanivalója, üzenete: “Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő, a búza és a konkoly, a jó és a rossz, az aratásig, azaz utolsó ítéletig!”
Tudod, a TISZTASÁG MÍTOSZA a SZEKTÁK sajátossága, no meg azoké, akik minden cselekvéstől elzárkóznak, nehogy a kezüket beszennyezzék. Az EGYHÁZ egyszerre SZENT és PROFÁN, azaz bűnös.
Teremtőnk NAGYVONALÚSÁGA abban is megnyilatkozik, hogy nemcsak aranyos kalászokat, hanem bizony a konkolyokat is SZERETETÉBE ÖLELI.
Azt senki sem tudja, hogy a VILÁG és az EMBER fejlődése, útja mikor érkezik meg a BETELJESÜLÉS PÁLYAUDVARÁRA. Az embernél a türelmi idő a halálig tart, ami megtérésünkre szolgálhat. Ezt a napot nevezi Jézus az aratás napjának. Ezért Ő, okos és türelmes GAZDAKÉNT nem engedi kitépni a vetésből a konkolyt, s ez sokkal többet jelent, mint egy KERTÉSZI PRAKTIKUM.
Mi már nem az ÉDENKERTBEN élünk és Isten még mindig a MINDENHATÓ, Ő mégsem “akar” ebben a VILÁGBAN “szétcsapni” KÖZTÜNK.
Nézzünk most magunkba: vajon KIK vagyunk, SZAKEMBEREK vagy GAZDÁK??!!
Mindannyian rászorulunk a szentgyónásra, vigyázzunk arra, nehogy KONKOLY legyünk ISTEN tiszta BÚZATÁBLÁJÁBAN!!!

Örömhír – szó 2020.07.12.

A Magvetőről szóló példabeszéd üzenetét egy mondatban a következőképpen lehet összefoglalni: “semmi sem vész el”.
Jézus egy furcsa magvetőről beszél. Olyan embert mi már nem látunk a földeken dolgozni, aki széles és nagy mozdulatokkal járja földet, s így vet, felkészülve a jövőre, s így gondoskodva az életről önmaga és a családja számára.
Ez a Magvető, mintha könnyelműen, MINDENHOVÁ szórná a vetőmagot, mert MINDENFÉLE földben bízik! A perikópa szerint úgy tűnik, mintha ez a NAGYLELKŰSÉG megbosszulná magát, hisz SOK MAG nem hoz TERMÉST, de az evangélium végén MINDEN ŐT IGAZOLJA, s ez nem más, mint maga Jézus a Krisztus!
Régi keleti szokás szerint Palesztinában előbb vetettek, mielőtt még a földet megforgatták volna és csak azután tisztították meg a kövektől, a tövises bozótoktól. Így érthető, hogy a vetés miért volt kockázatos. Nem tudták pontosan, vajon az elvetett mag meghozza-e a termést, mivel a termőtalaj igen kevés, hisz a föld nagy részét sziklák, kövek, kavicsok borítják.
Ennek a MAGVETŐNEK figyelemre méltó a MÓDSZERE. Ez nem más, mint a REMÉNY és a PAZARLÓ NAGYLELKŰSÉG. Ezért még a mai kor EMBERE is TANULHAT tőle. Vajon mit is? A TUDATOSSÁGOT, a figyelmes MUNKÁT, a HATÁROZOTT és jól IDŐZÍTETT LÉPÉSEKET, és a FELELŐSSÉGET. Ezekre MA nagy szükségünk van, igaz-e?!
Úr Jézus Krisztus, a Te nagylelkűséged ragadjon el, hogy örüljek a SZÁZSZOROS TERMÉSNEK, mely midnyájunkban ÉRIK!

László atya

A weboldal használata előtt el kell fogadnod, hogy cooie-kat használunk. további információk

Oldalunkon a "mind engedélyezve" cookie beállítást használjuk annak érdekében, hogy a legjobb böngészési élményt nyújthassuk. Ha a cookie beállítások megváltoztatása nélkül folytatja a weboldal használatát, vagy az "Elfogadadom" gombra kattint, akkor hozzájárul a cookiek használatához.

Bezárás